Barcommissie

Onze barcommissie zorgt dat de ouders die door de coaches van de thuisspelende teams zijn ingedeeld voor bardienst hun werk kunnen doen. De barcommissie koopt levensmiddelen in , zorgt voor het kasgeld en opent en sluit het clubhuis.
Deze altijd vrolijke club denkt en werkt actief mee bij de organisatie van de vele evenementen bij onze club.


We zijn altijd op zoek naar versterking van onze commissie. Mocht je interesse hebben, neem dan gerust contact op via [email protected]  

Zoekfunctie

Van de bestuurstafel

Foto's

grave powered by LISA