Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden met een bestuursperiode van 3 jaar. De bestuursleden begeleiden of nemen ook deel in een of meerdere commissies. Voor dit model is gekozen om zo als bestuur dichter bij de activiteiten te staan en om sneller beslissingen te kunnen nemen. De bestuurstaken zijn: Voorzitter, Secretariaat, Penningmeester, Accomodatiebeheer, Technische Commissie en Algemene Zaken.

Zie bijgaand organigram van HCGrave met de bestuursfuncties, commissies en personen.

Momenteel zijn we op zoek naar een penningmeester, een beheerder accommodatie.  

 

Zoekfunctie

Van de bestuurstafel

Foto's

grave powered by LISA