Coaches Coordinator

De functie bestaat nog niet binnen onze club, maar het zal duidelijk zijn dat de Coaches coordinator alle coaches onder zijn hoede heeft. Hij is het eerste aanspreekpunt als het gaat om coaching vraagstukken en de begeleider van de coaches bij hun taak. Het informeren van coaches over organisatorische en technische aspecten en het opleiden van coaches horen tot zijn belangrijkste taak.
 

Zoekfunctie

Van de bestuurstafel

Foto's

grave powered by LISA