Jongeren Commissie

In het voorjaar van 2009 willen we een nieuwe jongerencommissie opstarten. Het idee is om de jongeren van de A-B-C teams actiever te betrekken bij de clubactiviteiten. Enerzijds zullen zij zelf aangeven waar we als club meer aandacht aan moeten schenken (jongerenbeleid) en anderzijds zullen de jongeren een rol gaan krijgen en de activiteiten die georganiseerd gaan worden.

Vanuit het bestuur zal iemand de Jongerencommissie gaan opstarten en begeleiden. Zodra de commissie van start gaat zal meer informatie volgen.
 

Zoekfunctie

Van de bestuurstafel

Foto's

grave powered by LISA