Sponsor Commissie

Alle vormen van sponsoring of contacten met bedrijfsleven of zakelijke organisaties worden gecoördineerd door de SponsorCommissie. De SponsorCommissie heeft als taak sponsors voor onze club te werven, te behouden en de waarde voor de sponsors duidelijk te maken.

De SponsorCommissie is verantwoording schuldig aan het Bestuur van de HC Grave, in het bijzonder aan de Voorzitter. De bestemming van de sponsorgelden en sponsormaterialen is een verantwoording van het Bestuur van HCGrave.

De SponsorCommissie schept graag mogelijkheden voor enthousiaste informele en zakelijke contacten, dus zowel ‘business to business’ als naar alle leden, familie en aanhang!

Inmiddels kan met plezier worden vastgesteld dat onze aanpak in vele gevallen voor die ‘steunpilaren’ (zakelijk) effectief is gebleken!
 

Zoekfunctie

Van de bestuurstafel

Foto's

grave powered by LISA