Trainers Coordinator

De trainerscoördinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het trainingsplan van de club. Hij bespreekt hiervoor de trainingsaanpak met de trainers en stemt de doelen met hen af. De trainers vallen onder zijn verantwoordelijkheid en overlegt met de Technische Commissie het plan van aanpak met betrekking tot de trainingen. Opleiding van trainers is een belangrijke taak van de coordinator.

De club is al geruime tijd op zoek naar een trainingscoordinator.  

Zoekfunctie

Van de bestuurstafel

Foto's

grave powered by LISA