Vacatures

 
Op dit moment hebben we de volgende vacature bij HCGrave.

Trainer / Organisator
De hockeyclub Grave is op zoek naar een trainer / organisator voor de realisatie van twee nader uit te werken plannen.

De hockeyclub wil graag aansluiting zoeken bij de buitenschoolse opvang, om hiermee scholieren van de basisschool enthousiast te maken voor de hockeysport. Binnen dit kader valt ook de jaarlijks terugkerende schoolhockey dagen in juni.

Een tweede nieuw op te zetten activiteit is de hockeyschool waarin spelers die nog geen 6 jaar zijn spelenderwijs in aanraking komen met de hockeysport.

Voor deze twee nieuwe activiteiten dient de kandidaat te beschikken over een ruime ervaring als hockeyspeler en over voldoende didactische ervaring met het begeleiden van scholieren van de basisschool.
Inschatting van het aantal uren per week: 6 uur
Betaling op basis van vrijwilligersvergoeding.
 
 
Openstaande vacatures:
  • Algemeen Bestuurslid 
  • Penningmeester
  • Technisch commissaris
  • Coach-coordinator
  • Scheidsrechterscommissaris
  • Leden voor de commissie ledenwerving en behoud
  • Leden voor de sponsorcommissie
  • Lid voor de barcommissie
 

Zoekfunctie

Van de bestuurstafel

Foto's

grave powered by LISA